Biểu đồ thuê bao di động, LTE, Internet năm 2015 và 2020


<title>Biểu đồ thuê bao di động, LTE, Internet năm 2015 và 2020</title>

Biểu đồ thuê bao di động, LTE, Internet năm 2015 và 2020

Biểu đồ được ITU chia sẻ dưới đây dự báo về thuê bao mạng di động, LTE, băng rộng di động, người dùng băng rộng cố định và Internet năm 2015 và 2020.

Thue bao di dong1

Thuê bao di động dự kiến đạt 9,2 tỷ, theo báo cáo Di động vào tháng 6/2015 của Ericsson.

Còn thuê bao LTE ước đạt 3,7 tỷ theo Ericsson; 2,5 tỷ theo GSMA và 3,5 tỷ theo ABI Research.

Ngoài ra, thuê bao băng rộng di động được dự đoán sẽ đạt 7,7 tỷ hay 85% tổng số thuê bao, Ericsson cho biết.

Theo ITU, số lượng băng thông rộng cố định năm 2015 sẽ là 794 triệu.

Về số lượng người dùng Internet, con số này dự kiến sẽ tăng từ 3,17 tỷ vào năm 2015 lên 4 tỷ vào năm 2020, ITU cho biết.


Cùng chuyên mục

 

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến