Infographic: Bạn đã có kế hoạch sao lưu dữ liệu chưa?


<title>Infographic: Bạn đã có kế hoạch sao lưu dữ liệu chưa?</title>

Infographic: Bạn đã có kế hoạch sao lưu dữ liệu chưa?

Theo nghiên cứu của Credit Suisse IT Hardware và IDG Data Loss Survey 2014, nếu doanh nghiệp bị mất dữ liệu trong vòng 5 ngày, 80% trong số đó sẽ bị phá sản. Trong khi đó, thiệt hại cho người dùng cá nhân do việc mất dữ liệu từ điện thoại trong năm 2012 trên toàn cầu ước tính vào khoảng 30 tỉ USD.

BIU infograph VN edited

Kiến Thuỵ


Theo dòng sự kiện: Thiết bị Văn phòng

Cùng chuyên mục

 

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến