LTE-U và Wi-Fi liệu có thể cùng tồn tại?


<title>LTE-U và Wi-Fi liệu có thể cùng tồn tại?</title>

LTE-U và Wi-Fi liệu có thể cùng tồn tại?

Gần đây, các “ông lớn” trong ngành công nghiệp viễn thông Bắc Mỹ đã yêu cầu FCC ghi nhận hoạt động thử nghiệm về việc “cùng chung sống” giữa LTE-U và các thiết bị Wi-Fi.


Liên minh Wi-Fi (WiFi Alliance) cũng đã viết thư cho cơ quan quản lý truyền thông của Mỹ để đề nghị được quyền ảnh hưởng lên các thử nghiệm và được chấp thuận sử dụng phổ LTE không giấy phép (LTE-U). 

Trước bối cảnh đó, cơ quan tiêu chuẩn ngành cũng đã được thành lập để giải quyết xung đột có thể xảy ra giữa thiết bị và giao thức LTE nếu chúng cùng tồn tại trong cùng một tần số phổ truyền thống dành cho WiFi trong nước. Trong các bức thư gửi đến FCC, Liên minh Wi-Fi tuyên bố họ cần xác nhận về các tiêu chuẩn phù hợp dành cho LTE-U trước khi Ủy ban xem xét các quy định liên quan đến việc sử dụng. 

"Việc thúc đẩy sự hợp tác mang tính xây dựng là điều cần thiết để sử dụng công nghệ LTE-U ở phổ tần không có giấy phép, đặc biệt là ở băng tần 5 GHz, WiFi Alliance cần có những hành động thích đáng nhằm tạo điều kiện cho LTE-U Forum và các nhà sản xuất thiết bị được tham gia dễ dàng", theo nội dung thư đệ trình đưa ra. "Đầu tiên, chúng tôi sẽ phát triển một kế hoạch thử nghiệm về việc “chung sống” giữa LTE-U và Wi-Fi nhằm đánh giá mức độ chia sẻ và công bằng cho các thiết bị hỗ trợ các ứng dụng. Thứ hai, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà khai thác LTE-U để kiểm tra sản phẩm của họ nhằm phục vụ cho việc xác minh nếu họ vượt qua được bài kiểm tra về sự đồng tồn tại của LTE-U và Wi-Fi trên tất cả các cấu hình cho phép".

Verizon và T-Mobile đã cùng ký vào thư đệ trình lên FCC với lập luận rằng một tiền lệ xấu sẽ được thiết lập nếu cơ quan tiêu chuẩn công nghệ được trao quyền áp đặt các giới hạn cho các nhà khai thác.

"Việc cho phép một tổ chức được quyền chứng nhận khả năng tương tác của một công nghệ đặc biệt nào đó sẽ biến chúng trở thành nhân tố kiểm soát một công nghệ khác nếu sử dụng phổ tần không giấy phép và sẽ gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ khuôn khổ đã được thực hiện cho phổ không giấy phép của Ủy ban”.

Verizon, T-Mobile, Alcatel-Lucent, Ericsson và Qualcomm đều là thành viên của Liên minh Wi-Fi, đã phớt lờ lời mời hợp tác thử nghiệm sự cùng tồn tại của LTE-U và WiFi khi các Liên minh WiFi viết thư trực tiếp lên FCC. Liên minh Wi-Fi cũng sẽ không tham khảo bất kỳ tổ chức nào liên quan đến thử nghiệm riêng của họ.

"LTE-U Forum đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật lần thứ hai dành cho Liên minh Wi-Fi cùng 28 hiệp hội và các công ty khác", "hội thảo về chủ đề mở rộng sự hiện diện của kỹ thuật đã được thúc đẩy trong phiên chất vấn, và chứng minh về sự đồng tồn tại của LTE-U/Wi-Fi trực tiếp cũng đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của Qualcomm. Thực tế là ngay sau hội thảo, Qualcomm đã mời Liên minh Wi-Fi làm thử nghiệm LTE-U/Wi-Fi trong phòng thí nghiệm của Qualcomm. Trước đây, Qualcomm cũng đã thực hiện một đề nghị tương tự với các đơn vị khác trong cộng đồng WiFi. Nhưng những đề nghị này đều không được chấp thuận”, Liên minh cho biêt..

"Trước đó, Wi-Fi Alliance đã đệ trình thư công bố hội thảo đầu tiên về chủ đề nêu trên vào ngày 14 tháng 8 và lên kế hoạch cho chương trình đánh giá về sự “cùng tồn tại” của LTE-U/WiFi. Mặc dù chúng ta thuộc về Liên minh Wi-Fi, nhưng họ lại không tiếp cận hoặc tìm kiếm đầu vào về đề nghị của chúng ta; thay vào đó, chúng ta chỉ biết đến thông báo khi WiFi Alliance nộp thư lên FCC".


Cùng chuyên mục

 

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến